Новини „Евромаркет” представи истинската история на проект за 1 000 000 лева

От ЕВРОМАРКЕТ ГРУП АД

преди 1 година
Описание

През изминалата седмица гост на Академия Лидерите беше екипът на Евромаркет Груп. Темата, която засегнаха, беше „Координация на бизнес процесите. Истинската история на проект за 1 000 000 лв.“

Представянето започна с кратка презентация за структурата и дейностите на компанията от Елена Пенчева – специалист човешки ресурси. Тя сподели, че Евромаркет Груп е утвърден представител на световни производители на техника в България и е в бранша от 26 години. Обсъдени бяха бизнес моделът и дейностите на фирмата в различни направления. Основно вниманието бе насочено към направлението „Кънстракшън”. Продуктовото портфолио в тази насока представляваше голям интерес за участниците и презентирането му се превърна в интересен дебат между всички присъстващи. Преди да се премине към следващата част екипът на Евромаркет Груп раздаде индивидуални подаръци на участниците – тениски с логото на компанията и цвета на техния отбор. Още по време на срещата те се превърнаха в екипни униформи.

Основната презентация беше представена от Ивайло Радев – изпълнителен директор на „Евромаркет Кънстракшън”, Антон Радев – финансов мениджър, и Стойо Чакъров – продуктов мениджър в направление „Кънстракшън”.

На снимките (от ляво на дясно): Ивайло Радев – изпълнителен директор на „Евромаркет Кънстракшън”, Антон Радев – финансов мениджър, и Стойо Чакъров – продуктов мениджър в направление „Кънстракшън”.Екипът сподели един специфичен случай от тяхната дългогодишна практика. Бяха изследвани всички стъпки и действия, предприети от компанията, докато се достигне до подписването на договор за покупко-продажба с клиента, както и взаимоотношенията им след това. Интересното беше, че фирмата разкри пред участниците всички тънкости в тази насока, като подробно изследва дори най-дребните детайли, повлияващи на финалния резултат при подобни сделки от високо ниво.